Siirry sisältöön
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Palvelut

Totius -alusta

Totius-alusta on kehitetty tuottamaan faktapohjainen 360°-dokumentaatio ja läpinäkyvyys rakentamisen eri vaiheisiin omalle työpisteelle. Totius-alusta tuottaa 20 kertaa kattavamman rakennusvaiheiden dokumentoinnin nykyisiin alan toimintamalleihin verrattuna. Kattava rakennusvaiheiden dokumentointi mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen rakentamisen elinkaaressa, kierrätyksessä ja ylläpidon toimintojen tehostamisessa. Rakentamisen ja ylläpidon aikaista dataa voidaan rikastaa ja hyödyntää rakentamisen purkuun asti.

Kiinteistön ylläpidon kustannuksilla on merkittävä vaikutus kiinteistön operatiivisiin liiketoiminnan menestystekijöihin. Totius-alusta tuottaa selkeitä säästöjä operatiivisen elinkaaren aikana. Palvelun käyttöönotto on nopeaa ja tehostaa yritysten nykyisiä digitaalisia toimintamalleja ja prosesseja.

Konsultointi

Rakennusalan yritysten johdon on reagoitava ja oivallettava alaa nopeasti muokkaavan digitaalisen maailman dynamiikka, mahdollisuudet ja sen vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaiselle liiketoiminnalle. KeloTwin Oy:n perustajan 25 vuoden kokemus digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä käytännössä antaa hyvän pohjan kehittää rakennetun ympäristön toimijoiden ja yritysten liiketoimintaa uudelle tasolle. Analysoimalla nykyiset arvoketjut ja palvelupohjaiset asiakasarvon luomisen elementit sekä menetelmät pystytään nopeasti luomaan kustannustehokas digistrategia yrityksen menestystekijäksi.

Rakennusalankin on datataloutta ja rakennuksiin integroitu digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma pirstaloitunut data ja tietoturvaan liittyvät ongelmat saattavat aiheuttaa merkittäviä riskejä operatiiviselle liiketoiminnalle. KeloTwin Oy tuottaa kumppaneidensa kanssa palveluna vanhojen ja uusien kiinteistöjen digitaalisuuteen liittyvän riskikartoituksen ja riskeihin varautumisen sopimuksellisesti.

Tekoäly ja koneoppiminen

KeloTwin Oy:n kehittämä Totius-alusta tuottaa uudenlaista laadukasta dataa rakentamisen elinkaaresta, mikä mahdollista tekoälypohjaisten palveluiden kehittämisen rakennuksen elinkaaren aikana.